Despre / About

(EN below)

SexWorkCall este un colectiv de lucrători și lucrătoare sexuale, fondat la sfârșit de 2018/începutul lui 2019 în București. În 2019 ne-am înregistrat oficial drept Asociația SWC.

Țelul nostru este de a ne auto-organiza și oferi sprijin reciproc comunității noastre, de a lupta pentru dezincriminarea și depenalizarea muncii sexuale, obținerea drepturilor muncii, și îmbunătățirea condițiilor noastre de muncă și trai.

Facem parte dintr-o mișcare globală pentru drepturile lucrătorilor și lucrătoarelor sexuale, a femeilor, persoanelor LGBTQIA+, de culoare, din minorități etnice sau religioase, migrante, a persoanelor care folosesc droguri, trăiesc cu HIV, sau cu dizabilități.

Din experiențele noastre ca persoane cunoscând marginalizarea pe diverse criterii, suntem convinsx de importanța intersectionalității și a solidarizării.

Facem parte din cateva retele internationale, regionale si globale: ICRSE (International Committee for the Rights of Sex Workers in Europe and Central Asia), PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), si NSWP (Global Network of Sex Work Projects).

 

****

SexWorkCall is a collective of sex workers, founded at the end of 2018/beginning of 2019 in Bucharest, Romania. In 2019, we registered officially as an NGO, going by the name SWC Association. 

Our goal is to organize amongst ourselves and offer mutual support and help within our community, mobilize to fight for full decriminalization and depenalization of sex work, to obtain labour rights, and improve our working and living conditions. 

We are part of a global movement for sex workers rights, and we believe our fight intersects with those for women’s rights, LGBTQIA+, BIPOC, ethnic and religious minorities, migrants, people who use drugs, people who live with HIV, or people with disabilities. 

From our experiences as persons who have known marginalization on different criteria, we are convinced of the importance of intersectionality and the necessity to build actual solidarity. 

We are part of several international networks, regional and global: ICRSE (International Committee for the Rights of Sex Workers in Europe and Central Asia), PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), si NSWP (Global Network of Sex Work Projects).

You can read here a small interview in English, for NSWP. 

Most of our website and posts are in Romanian, of course. But we sometimes publish stuff in English as well.